YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 163 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 163 sách GK Hóa lớp 10

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

C(r) + H2O(k) ⇄ CO(k) + H2(k) ; ∆H > 0 (1)

CO(k) + H2O(k) ⇄ CO2(k) + H2(k); ∆H < 0 (2)

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi trong một các điều kiện sau?

a) Tăng nhiệt độ.

b) Thêm lượng hơi nước vào.

c) Thêm khí H2 ra.

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

e) Dùng chất xúc tác.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

  Phản ứng (1) Phản ứng (2)
Tăng nhiệt độ
Thêm hơi nước
Tăng H2
Tăng áp suất Tổng số mol 2 vế bằng nhau nên cân bằng không đổi
Chất xúc tác Không đổi Không đổi

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 163 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON