YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 163 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 163 sách GK Hóa lớp 10

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

C(r) + H2O(k) ⇄ CO(k) + H2(k) ; ∆H > 0 (1)

CO(k) + H2O(k) ⇄ CO2(k) + H2(k); ∆H < 0 (2)

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi trong một các điều kiện sau?

a) Tăng nhiệt độ.

b) Thêm lượng hơi nước vào.

c) Thêm khí H2 ra.

d) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.

e) Dùng chất xúc tác.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
  Phản ứng (1) Phản ứng (2)
Tăng nhiệt độ
Thêm hơi nước
Tăng H2
Tăng áp suất Tổng số mol 2 vế bằng nhau nên cân bằng không đổi
Chất xúc tác Không đổi Không đổi

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 6 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 163 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Kieu Oanh

  2SO2 (k) +O2 (k) →  2SO3 (k); ∆H < 0

  Cho các biện pháp:

  (1) tăng nhiệt độ

  (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng

  (3) hạ nhiệt độ

  (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5

  (5) giảm nồng độ SO3

  (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng

  Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?

  A. (1), (2), (4), (5)                    

  B. (2), (3), (5)              

  C. (2), (3), (4), (6)                  

  D. (1), (2), (4)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1