YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 41 sách GK Hóa lớp 10

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có:

A. Số electron như nhau

B. Số lớp electron như nhau

C. Số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

D. Cùng số electron s hay p.

Chọn đáp án đúng?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có số electron thuộc lớp ngoài cùng như nhau.

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON