ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10

Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc . nhóm VIIA: flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I), atatin (At).

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tố tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.14

 
 

F: 2s22p5;

Cl: 3s23p5;

Br: 4s24p5;

I: 5s25p5;

At: 6s26p5

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7 electron ở lớp ngoài cùng với cấu hình ns2sp5

Vì chỉ kém khí hiếm đứng sau 1 electron nên trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có khuynh hướng thu thêm 1 electron để đạt được cấu hình vững bền của các khí hiếm đứng sau. Do đó, trong các hợp chất với nguyên tố kim loại, các nguyên tố thuộc nhóm VIIA có hoá trị 1.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.14 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhi

  Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Anh Hưng

  1. Một ion M3+ có tổng số hạt (electron, nơtron, proton) bằng 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19.

  a. Xác định vị trí (số thứ tự ô nguyên tố, chu kì, nhóm) của M trong bảng tuần hoàn.

  b. Viết cấu hình electron của các ion do M tạo ra.

  2. Phần trăm  khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (trong đó R có số oxi hóa thấp nhất) là a%, còn trong oxit cao nhất là b%.

  a. Xác định R biết a:b=11:4.

  b. Viết công thức phân tử, công thức electron, công thức cấu tạo của hai hợp chất trên.

              c. Xác định loại liên kết hóa học của R với hiđro và của R với oxi trong hai hợp chất trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1