YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.1 trang 19 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.1 trang 19 SBT Hóa học 10

Nguyên tố X có số thứ tự Z = 8.

a) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là

A. 1s22s22p3    

B. 1s22s12p5

C. 1s12s22p5    

D. 1s22s22p4

b) Nguyên tố X thuộc chu kì

A. 1.    

B. 2.

C. 3    

D. 4.

c) Nguyên tố X thuộc nhóm

A. IA.    

B. IIA.

C. VIA.    

D. IVA.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.1

a) Z = 8: 1s22s22p4 ⇒ Chọn D

b) X có 2 lớp e nên thuộc chu kì 2

⇒ Chọn B

c) X có 6e hóa trị, là nguyên tố p nên X thuộc nhóm VIA

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.1 trang 19 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF