ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.12 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.12 trang 21 SBT Hóa học 10

Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn).

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tố tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.12

 
 

He: 1s2

Ne: 2s22p6

Ar: 3s23p6

Kr: 4s24p6

Xe: 5s25p6

Rn: 6s26p6

Nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm (trừ heli) đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng với cấu hình ns2np6. Đó là cấu hình electron vững bền. He có cấu hình 1s2, nhưng với cấu hình đó, lớp electron ngoài cùng đã bão hoà nên He cũng là một nguyên tử vững bền.

Các nguyên tố thuộc nhóm VIIIA được gọi là các khí hiếm. Các khí hiếm đều khó tham gia các phản ứng hoá học. Ở điều kiện thường, các nguyên tử không liên kết với nhau tạo thành phân tử. ở điều kiện thường, các khí hiếm đều ở trạng thái khí, phân tán.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.12 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  Câu hỏi : Nguyên tố R tạo được oxit cao nhất có khối lượng phân tử là 100u . Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

  a. R là nguyên tố nhóm B

  b. R được điều chế chủ yếu theo phương pháp nhiệt luyện

  c. các hidroxit của R là hidroxit lưỡng tính

  d. nguyên tử R ở trạng thái bền vững có 6 electron độc thân

  ( giải thích dùm mình luôn nha ) cảm ơn !!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Trang

  Cho biết h/c của ng.tố R(hoá trị x) vs nhóm SO4 trong đó có 20% m thuộc ng.tố R. Hãy tính %  Ng.tố R ở trên vs ng.tố oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1