YOMEDIA

Bài tập 6 trang 41 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 41 sách GK Hóa lớp 10

Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng?

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mấy?

c) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố trên?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

a) Nguyên tử của nguyên tố có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

b) Cấu hình electron lớp ngoài cùng nằm ở lớp thứ ba.

c) Cấu hình electron của nguyên tố: 1s22s22p63s23p4.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 41 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thúy

  X,Y,Z là 3 nguyên tố kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ của bảng tuần hoàn.Tổng số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử 3 nguyên tố trên là 36

  Cho:

  Nguyên tố B C N O F Ne Na Mg Al Si P S
  Z 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  M(g/mol) 10 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. trong hợp chất khí của nguyên tố X với hidro , X chiếm 94,12% khối lượng. phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cáo nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA