ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10

Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1 , 1s22s22p63s2 , 1s22s22p63p1. Dãy gồm các kim loại xếp theo thứ tự tăng dần tính khử là

A. X, Y, Z.    

B. Z, X, Y.

C. Z, Y, X.    

D. Y, Z, X.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.4

 
 

X thuộc ô số 11, chu kì 3, nhóm IA

Y thuộc ô số 12, chu kì 3 nhóm IIA

Z thuộc ô số 13 chu kì 3 nhóm IIIA

⇒ Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì thì tính khử giảm theo chiều tăng ĐTHN

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Goc pho

  cho 14,2 gam hỗn hợp 2 muối của 2 kim loại (thuộc nhóm IIA) ở 2 chu kỳ liên tiếp bằng HCL dư thu được 3,36 lít CO2 (đktc) tìm công thức 2 muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Quang Thanh Tú

  Lập CTHH và gọi tên hợp chất sau :

  Tên hợp chất Tên hợp chất CTHH Tên gọi Phân loại
  Lưu Huỳnh Oxi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1