YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10

Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1 , 1s22s22p63s2 , 1s22s22p63p1. Dãy gồm các kim loại xếp theo thứ tự tăng dần tính khử là

A. X, Y, Z.    

B. Z, X, Y.

C. Z, Y, X.    

D. Y, Z, X.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.4

X thuộc ô số 11, chu kì 3, nhóm IA

Y thuộc ô số 12, chu kì 3 nhóm IIA

Z thuộc ô số 13 chu kì 3 nhóm IIIA

⇒ Các nguyên tố thuộc cùng một chu kì thì tính khử giảm theo chiều tăng ĐTHN

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.4 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF