YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 18 và Z = 19. Tại sao nguyên tố có Z = 18 ở chu kì 3, còn nguyên tố có Z = 19 lại ở chu kì 4?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Cấu hình electron của nguyên tố có (Z = 18): 1s22s22p63s23p6

⇒ Nguyên tố này thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

Cấu hình electron của nguyên tố có (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1

⇒ Nguyên tố này thuộc chu kì 4 vì có 4 lớp electron.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Các nguyên tố họ d và f (phân nhóm B) đều là

  A.kim loại điển hình       

  B.kim loại               

  C.phi kim                

  D.phi kim điển hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Một câu lí thuyết khó ạ. Giải thích cách chọn đáp án cho em với anh/chị ơi.

  Cho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron lớp ngoài cùng (n = 3) tương ứng là ns1, ns2 np1 , ns2 np5 . Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  A. A, M, X lần lượt ở các ô thứ 11, 13, 17 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  B. A, M, X thuộc nhóm IA, IIIA, VIIA

  C. A, M, X đều thuộc chu kì 3

  D. Trong 3 nguyên tố , chỉ có X là nguyên tố kim loại

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Phan Thiện Hải

  Mn giúp đỡ em với nhé! laugh

  A, B ở hai phân nhóm chính liên tiếp trong bảng. B thuộc nhóm 5. Ở trạng thái đơn chất chúng không phản ứng với nhau.Tổng số p trong 2 hạt nhân nguyên tử bằng 23. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

  A. Chu kì 3, nhóm VIA

  B. Chu kì 3, nhóm IVA

  C. Chu kì 2, nhóm IVA

  D. Chu kì 2, nhóm VIA

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON