ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.10 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.10 trang 20 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của các nhóm A và số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm.

Nitơ (N) thuộc chu kì 2, nhóm VA, hãy viết cấu hình electron của lớp ngoài cùng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.10

 
 

Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì số thứ tự của nhóm (I, II,...) cho biết số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong nhóm (trừ He). Nitơ thuộc chu kì 2, có hai lớp electron, lớp ngoài là lớp L (n = 2). Vì nitơ thuộc nhóm VA nên số electron ở lớp ngoài cùng là 5.

Cấu hình electron của lớp ngoài cùng của nguyên tử N : 2s22p3

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.10 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Co Nan

  Hợp chất A có công thức MXx gồm kim loại M và phi kim X. Trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Nguyên tử M có số p ít hơn n là 4. X là phi kim có sô p=n. Trong phân tử A có 116 hạt mang điện. 
  Xác định công thức phân tử hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố kim loại, nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố phi kim, nhóm A nào gồm các nguyên tố khí hiếm ? Đặc điểm số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trong các nhóm trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1