YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Cho nguyên tử các nguyên tố có: Z = 8, Z = 9, Z = 17, Z = 19. Hãy xác định số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố đó, số thứ tự nhóm và chu kì chứa các nguyên tố đó.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Z = 8:

+ Cấu hình electron: 1s22s22p4

+ Số e lớp ngoài cùng: 6

+ Số thứ tự nhóm: VIA

+ Chu kì: 2

Z = 9:

+ Cấu hình electron: 1s22s22p5

+ Số e lớp ngoài cùng: 7

+ Số thứ tự nhóm: VIIA

+ Chu kì: 2

Z = 17:

+ Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p5

+ Số e lớp ngoài cùng: 7

+ Số thứ tự nhóm: VIIA

+ Chu kì: 3

Z = 19:

+ Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1

+ Số e lớp ngoài cùng: 1

+ Số thứ tự nhóm: IA

+ Chu kì: 4

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON