ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau lại được lặp lại giống như chu kì trước là do:

A. sự lặp lại tính kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

B. sự lặp lại tính phi kim của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

C. sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

D. sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Hãy chọn đáp án đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Việt Long

  Oxit cao nhất của nguyên tố Y là YO3. Trong hợp chất với hiđro của Y, hiđro chiếm 5,88% về khối lượng. Y là nguyên tố

  A.O                          

  B.P                   

  C.S                         

  D.Se

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh

  Hai hợp chất A và B đều được tạo ra từ 2 nguyên tố C và O

  trong A  : C chiếm 46,2% về khối lượng

  trong B  : C chiếm 27,8% về khối lượng

  a) tìm tỉ lệ tối giản số nguyên tử C và O trong phân tử hợp chất A và B 

  b) nếu trong phân tử của A và B đều có 1 nguyên tử C , hãy tính phân tử khối của A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1