YOMEDIA

Bài tập 4 trang 41 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 41 sách GK Hóa lớp 10

Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì. Trừ chu kì 1, hiđro không phải là kim loại kiềm.

Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố kim loại kiềm có 1 electron lớp ngoài cùng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 41 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trung Thành

  2 nguyên tố X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 phân nhóm kế tiếp, biết tổng số điện tích dương trong 2 nguyên tố này là 23 (Z=23). Tìm nguyên tố X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Xác định R

  bởi Lê Gia Bảo 07/11/2018

  Nguyên tố R có hợp chất khí với H có %Mr= 25%,oxit cao nhất của R có tỉ khối hơi so với H2 là 22 . Xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA