ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.9 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.9 trang 20 SBT Hóa học 10

Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron của lớp nào trong nguyên tử quyết định tính chất hoá học của nguyên tố đó ? Các electron ở lớp ngoài cùng có phải là các electron hoá trị không ? Hãy cho một thí dụ.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.9

 
 

Đối với các nguyên tố thuộc các nhóm A thì những electron ở lớp ngoài cùng quyết định tính chất hoá học của nguyên tố tương ứng.

Các electron ở lớp ngoài cùng có khả năng, tham gia hình thành liên kết hoá học được gọi là các electron hoá trị.

Thí dụ, cacbon có cấu hình electron :1s22s22p2, các electron 2s22p2 là những electron lớp ngoài cùng và là những electron hoá trị.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.9 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thùy trang

  Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Sasu ka

  Từ trái sang phải trong một chu kì, tại sao bán kính nguyên tử các nguyên tố các nguyên tố giàm thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1