ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 3s23p1, số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

A. 10    

B. 11

C. 12    

D.13.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.8

 
 

Lớp ngoài cùng là 3s23p1 thì lớp bên trong là 1s22s22p6

⇒ Z = 13

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Oxit cao nhất cuả một nguyên tố R chứa 52.94% khối lượng R. xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ngoc Nga

  Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở đktc). Xác định kim loại đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1