YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố là 3s23p1, số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

A. 10    

B. 11

C. 12    

D.13.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.8

Lớp ngoài cùng là 3s23p1 thì lớp bên trong là 1s22s22p6

⇒ Z = 13

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.8 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF