ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.3 trang 19 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.3 trang 19 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3

Hãy chọn câu phát biểu đúng:

a) Số electron lớp ngoài cùng của X là

A. 3.    

B. 2.

C. 6.    

D. 5.

b) X thuộc chu kì

A. 1.    

B. 2.

C.3.    

D. 4.

c) X thuộc nhóm

A. IA.    

B. VA.

C. IIIA.    

D. IVA.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.3

 
 

a) X có 5e lớp ngoài cùng ⇒ Chọn D

b) X có 3 lớp e nên thuộc chu kì 3 ⇒ Chọn C

c) X có 5e hóa trị và là nguyên tố p ⇒ X thuộc nhóm VA ⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.3 trang 19 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Xuan Xuan

  Oxit cao nhất của R thuộc nhóm VIIA có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố R và oxi lần lượt là 7.1:11.2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  Tìm kim loại R

  bởi Lan Anh 11/11/2018

  hợp chất khí ới hidro có 25% H về khối lương.tìm R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1