ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.15 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.15 trang 21 SBT Hóa học 10

Hãy cho biết nguyên nhân sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.15

 
 

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi điện tích hạt nhân tăng dần chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.15 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ngoc Nga

  nguyên tố X thuộc chu kì 3 nhóm IA , nguyên tố Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA : a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố X và Y  ;  b) Viết sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử tạo bởi 2 nguyên tố X và Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Sasu ka

  R là nguyên tố nhóm A , công thức hợp chất khí của R với hiđro là RH3 . Trong hợp chất ôxit cao nhất của R , oxi chiếm 56,34% về khối lượng :  a) xác định tên của R  ;  b) viết công thức electron , công thức cấu tạo phân tử hợp chất của R với hidro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1