ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sau đây: H, He, Li, Na, K, Ga, O, S, Cl, Br.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

H → Số electron lớp ngoài cùng là 1

He → Số electron lớp ngoài cùng là 2

Li → Số electron lớp ngoài cùng là 1

Na → Số electron lớp ngoài cùng là 1

K → Số electron lớp ngoài cùng là 1

Ca → Số electron lớp ngoài cùng là 2

O → Số electron lớp ngoài cùng là 6

S → Số electron lớp ngoài cùng là 6

Cl → Số electron lớp ngoài cùng là 7

Br → Số electron lớp ngoài cùng là 7

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Vinh

  Trong bảng HTTH, các nguyên tố có tính phi kim điển hình ở vị trí

  A.phía dưới bên trái 

  B.phía trên bên trái 

  C.phía trên bên phải          

  D.phía dưới bên phải

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Thu Huệ

  Các nguyên tố họ d và f (phân nhóm B) đều là

  A.kim loại điển hình       

  B.kim loại               

  C.phi kim                

  D.phi kim điển hình

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1