YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Dựa vào bảng 2.1, hãy cho biết số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố sau đây: H, He, Li, Na, K, Ga, O, S, Cl, Br.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

H → Số electron lớp ngoài cùng là 1

He → Số electron lớp ngoài cùng là 2

Li → Số electron lớp ngoài cùng là 1

Na → Số electron lớp ngoài cùng là 1

K → Số electron lớp ngoài cùng là 1

Ca → Số electron lớp ngoài cùng là 2

O → Số electron lớp ngoài cùng là 6

S → Số electron lớp ngoài cùng là 6

Cl → Số electron lớp ngoài cùng là 7

Br → Số electron lớp ngoài cùng là 7

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON