YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 41 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 41 sách GK Hóa lớp 10

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4;                                  

1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;                          

1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

- Cấu hình electron 1s22s22p→ Số electron hóa trị là 6.

- Cấu hình electron 1s22s22p→ Số electron hòa trị là 5.

- Cấu hình electron 1s22s22p63s23p→ Số electron hòa trị là 3.

- Cấu hình electron 1s22s22p63s23p5 → Số electron hòa trị là 7.

Câu b:

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p4 → Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA.

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p→ Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA.

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p63s23p→ Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p63s23p Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 41 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF