AMBIENT

Bài tập 7 trang 41 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 41 sách GK Hóa lớp 10

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:

1s22s22p4;                                  

1s22s22p3;

1s22s22p63s23p1;                          

1s22s22p63s23p5.

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

- Cấu hình electron 1s22s22p→ Số electron hóa trị là 6.

- Cấu hình electron 1s22s22p→ Số electron hòa trị là 5.

- Cấu hình electron 1s22s22p63s23p→ Số electron hòa trị là 3.

- Cấu hình electron 1s22s22p63s23p5 → Số electron hòa trị là 7.

Câu b:

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p4 → Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VIA.

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p→ Nguyên tố thuộc chu kì 2 nhóm VA.

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p63s23p→ Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm IIIA.

- Dựa vào cấu hình electron 1s22s22p63s23p Nguyên tố thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 41 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Thúy

  X,Y,Z là 3 nguyên tố kế tiếp nhau trong 1 chu kỳ của bảng tuần hoàn.Tổng số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử 3 nguyên tố trên là 36

  Cho:

  Nguyên tố B C N O F Ne Na Mg Al Si P S
  Z 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  M(g/mol) 10 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. trong hợp chất khí của nguyên tố X với hidro , X chiếm 94,12% khối lượng. phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cáo nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM