ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10

Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc nhóm IA (H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr).

Hãy cho biết đặc điểm về cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên và từ đó cho biết đặc điểm về tính chất của các nguyên tố tương ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.13

 
 

H: 1s1

Li: 2s1

Na: 3s1

K: 4s1

Rb: 5s1

Cs: 6s1

Fr:7s1

Nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm IA chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng trên phân lớp s (ns1). Trừ hiđro, còn các nguyên tố khác đều có tên là kim loại kiềm. Vì chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên trong các phản ứng hoá học, nguyên tử của các kim loại kiềm có khuynh hướng nhường đi 1 electron để đạt được cấu hình vững bền của các khí hiếm đứng trước. Do đó, các kim loại kiềm chỉ có hoá trị 1.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.13 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Cam Ngan

  cho 1,67g một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0.672lít H2 .Hai kim loại đó là ?
  đáp án là CA và Sr nhưng mình không biết cách làm ,mong các bạn giải đáp giúp mình vui

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thị Thúy

  Hỗn hợp X gồm hai kim loại A và B ở hai chu kì liên tiếp của nhóm IIA. Lấy 0,88g X cho hòa tan hoàn toàn trong dd HCl dư, thu được 0,672 lít H2 (đkc) và dd Y. Cô cạn dd Y thu được m gam muối khan. Tính m và xác định tên 2 kim loại A và B
   

  các bạn giúp mình nhe  !!!!!!!!!!!!

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1