YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p6

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.16

Ứng với cấu hình 1s22s22p6 nguyên tử có 10 electron, vậy số thứ tự z = 10. Nguyên tử có 2 lớp electron (lớp K và lớp L), vậy nguyên tố đó thuộc chu kì 2. Lớp ngoài cùng có 8 electron (2s22p6, vậy nguyên tố đó thuộc nhóm VIIIA, các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là các khí hiếm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON