ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron: 1s22s22p6

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X. Trong bảng tuần hoàn, X thuộc chu kì thứ mấy và thuộc nhóm nào ? Các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là gì ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.16

 
 

Ứng với cấu hình 1s22s22p6 nguyên tử có 10 electron, vậy số thứ tự z = 10. Nguyên tử có 2 lớp electron (lớp K và lớp L), vậy nguyên tố đó thuộc chu kì 2. Lớp ngoài cùng có 8 electron (2s22p6, vậy nguyên tố đó thuộc nhóm VIIIA, các nguyên tố thuộc nhóm này có tên chung là các khí hiếm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.16 trang 21 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Trọng Nhân

  cho các nguyên tố X,Y có số thứ tự lần lượt là 8 , 11 . Viết công thức ôxit , hiđroxit có thể có giữa các nguyên tố trên , cho biết chúng có tính axit hay bazo ? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hong Van

  nguyên tố R là phi kim thuộc nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn .Tỉ lệ giữa thành phần phần trăm nguyên tố R trong hợp chất ôxit cao nhất với thành phần phần trăm nguyên tố R trong hợp chất khí với H là \(\frac{20,25}{34}\) :   a) Xác  định  nguyên tố R   ;   b) cho 4,05 g một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với đơn chất R ở trên thì thu được 40,05 g muối . Xác định nguyên tố M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1