YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao

Sự phân bố electron vào các AO của nguyên tử các nguyên tố C, Ca, Fe và Br sau đây đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố C viết sai. Theo quy tắc Hun, 2 electron ở mức 2p phải phân bố trên 2 obitan 2p. Electron được phân bố như sau:

↑↓ ↑↓  
1s2 2s2 2p2

Mức năng lượng 3d cao hơn 4s nên ở nguyên tố Ca, việc viết cấu hình electron đã vi phạm nguyên lí vững bền. Electron được phân bố như sau:

Cấu hình electron nguyên tử của Fe viết đúng.

Cấu hình electron nguyên tử của Br viết thừa 1 electron ở phân lớp 4p. Sửa lại như sau:

↑↓ ↑↓
4p5

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 44 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON