ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8.6 trang 20 SBT Hóa học 10

Bài tập 8.6 trang 20 SBT Hóa học 10

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là 2s1 số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

A. 2    

B. 3.

C. 4.    

D. 5.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8.6

 
 

Lớp ngoài cùng là 2s 1 thì lớp bên trong là 1s 2 1s2 ⇒ Z = 3

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8.6 trang 20 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu hằng

  Tại sao nhiệt độ nóng chảy và nhiệt sôi của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ngoc Nga

  X là kim loại có hoá trị không đổi. Trong hiđroxit cao nhất, X chiếm 54,05% về khối lượng . (cho Mg = 24, Ca = 40, Fe = 56, Zn = 65) Vậy kim loại X thuộc

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1