AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phậm công nghiệp nước ta?

  • A. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ
  • B. Tập trung vào phát triển nhiều ngành sản xuất khác nhau
  • C. Gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước
  • D. Đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>