AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa lớn nhất của việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

  • A. thúc đẩy công nghiệp chế biến phát triển
  • B. đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn
  • C. nâng cao đời sống cho người dân tại chỗ
  • D. phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>