AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc là:

  • A. tạo nhiều việc làm cho người lao động và cung cấp nhiều hàng hóa.
  • B. khai thác nhiều tài nguyên thiên nhiên và tạo mặt hàng xuất khẩu.
  • C. đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường và hạn chế việc nhập khẩu.
  • D. góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và thay đổi bộ mặt  nông thôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>