AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

  • A. Khai thác hợp lí hơn sự phong phú, đa dạng của tự nhiên
  • B. Giảm thiểu rủi ro khi thị trường nông sản biến động bất lợi
  • C. Tập trung phát triển nông sản ở những vùng chuyên canh
  • D. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>