AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim ngạch xuất khẩu của nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của việc:

  • A. đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại
  • B. đẩy mạng công nghiệp hóa và đô thị hóa
  • C. tích cực mở rộng thêm nhiều thị trường
  • D. tham gia của nhiều thành phần kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>