YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016

                                                                                                                                                  (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

  Năm

  2010

  2013

  2014

  2016

  Hạt tiêu

  421,5

  889,8

  1201,9

  1428,6

  Cà phê

  1851,4

  2717,3

  3557,4

  3334,2

  (Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu nước ta, giai đoạn 2010 – 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

  • A. Kết hợp
  • B. Cột
  • C. Miền
  • D. Đường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA