AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng về thành tựu của ASEAN hiện nay?

  • A. Nhiều quốc gia thuộc vào nhóm nước phát triển
  • B. Các quốc gia đều có trình độ phát triển giống nhau
  • C. Tình trạng đói nghèo của người dân đã được xóa bỏ
  • D. Tốc độ tăng GDP của một số quốc gia khá cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>