RANDOM
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với chế độ nhiệt của Hà Nội so với TP. Hồ Chí Minh?

  • A. Nhiệt độ trung bình năm cao hơn
  • B. Biên độ nhiệt độ trung bình năm nhỏ hơn
  • C. Nhiệt độ trung bình tháng I thấp hơn
  • D. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA