AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

  • A. nâng cao hiệu quả sản xuất công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội
  • B. thu hút vốn đầu tư, đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa
  • C. bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
  • D. đáp ứng nhu cầu năng lượng và bảo vệ thế mạnh du lịch của vùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>