AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về giao thông vận tải đường ô tô nước ta?

  • A. Chưa kết nối vào hệ thống đường bộ trong khu vực
  • B. Huy động được các nguồn vốn và tập trung đầu tư
  • C. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước
  • D. Mạng lưới ngày càng được mở rộng và hiện đại hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA