AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

  • A. Nguồn đầu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu
  • B. Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi
  • C. Công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh đe dọa ở diện rộng
  • D. Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>