AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính làm cho giá trị sản xuất công nghiệp cảu Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn còn thấp là do:

  • A. nguồn nhân lực có trình độ cao bị hút về các vùng khác
  • B. không chủ động được nguồn nguyên liệu cho sản xuất
  • C. tài nguyên khoáng sản, năng lượng chưa được phát huy
  • D. các nguồn lực phát triển sản xuất còn chưa hội tụ đầy đủ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>