AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc xây dựng các cảng nước sâu ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa chủ yếu nào sau đây?

  • A. Làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển
  • B. Tạo thuận lợi để đa dạng hàng hóa vận chuyển
  • C. Làm tăng khả năng thu hút các nguồn đầu tư
  • D. Giải quyết việc làm cho người lao động tại chỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>