AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta (từ dãy Bạch Mã trở vào)?

  • A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn
  • B. Phân hóa hai mùa mưa và khô rõ rệt
  • C. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C
  • D. Nền nhiệt độ thiên về khí hậu xích đạo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>