AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

                                                                                                                                                                                  (Đơn vị: Đô la Mỹ)

  Năm

  2010

  2012

  2014

  2015

  Xuất khẩu

  69,5

  77,1

  82,2

  82,4

  Nhập khẩu

  73,1

  85,2

  92,3

  101,9

                                                                                  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)

  Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-lip-pin, giai đoạn 2010- 2015?

  • A. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu
  • B. Giá trị nhập siêu năm 2015 nhỏ hơn năm 2014
  • C. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu
  • D. Giá trị nhập siêu năm 2010 lớn hơn năm 2012

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>