AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

  • A. Địa hình núi cao chiếm hầu hết diện tích
  • B. Là nơi bắt nguồn của các con sông lớn
  • C. Gồm các dãy núi cao, sơn nguyên, bồn địa
  • D. Có những đồng bằng châu thổ rộng lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA