YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế của nước ta hiện nay?

  • A. Hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế.
  • B. Nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời và phát triển.
  • C. Lĩnh vựng kinh tế then chốt do Nhà nước quản lí.
  • D. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA