AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với công nghiệp năng lượng nước ta?

  • A. Sản lượng điện cả nước không tăng qua các năm
  • B. Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều nhà máy điện nhất
  • C. Nhà máy nhiệt điện Cà Mau dùng nhiên liệu khí
  • D. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Hồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>