AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công nghiệp chế biến thực phẩm ở Đông Nam Á phát triển dựa trên thể mạnh chủ yếu nào sau đây?

  • A. Nguồn lao động rất dồi dào và cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.
  • B. Nguồn lao động dồi dào và cơ sở hạ tầng khá hiện đại.
  • C. Nguồn nhiên liệu phong phú và thị trường tiêu thụ rộng.
  • D. Nguồn vốn đầu tư nhiều và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>