AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay?

  • A. Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm
  • B. Diện tích mặt nước được mở rộng thêm
  • C. Nhu cầu khác nhau của các thị trường
  • D. Điều kiện nuôi khác nhau ở các cơ sở

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>