YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa then chốt của cuộc cách mạng khoa hoc – kĩ thuật hiện đại là gì?

  • A. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất
  • B. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
  • C. Đưa loài người sang nền văn minh trí tuệ.
  • D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng mở rộng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON