AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện nào của thế giới có tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam?

  • A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công
  • B. Chiến trnh thế giới thứ nhất kết thúc
  • C. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành 
  • D. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc dâng cao ở châu Mĩ, châu Phi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>