AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lĩnh vực kinh tế nào được Pháp đầu tư nhiều nhất trong chương trình khai thác thuộc dịa lần thứ hai ở Đông Dương?

  • A. Công nghiệp và thương nghiệp
  • B. Nông nghiệp và khai mỏ
  • C. Nông nghiệp và công nghiệp
  • D. Nông nghiệp và giao thông vận tải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>