YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

  • A. Sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.
  • B. Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.
  • C. Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.
  • D. Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17101

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON