AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

  • A. Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp
  • B. Để cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp
  • C. Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc.
  • D. Do đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>