AMBIENT
 • Câu hỏi:

  "Luận cương chính trị" của Đảng cộng sản Đông Dương được thông qua tại hội nghị nào?

  • A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11/1939.
  • B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5/1941
  • C. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời, tháng 10/1930
  • D. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tháng 2/1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>