AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước?

  • A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • B. Việt Nam cách mạng đồng chí hội
  • C. Tân Việt cách mạng Đảng.
  • D. Tâm tâm xã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>