YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa "Cương lĩnh chính trị" đầu tiên (đầu năm 1930) với "Luận cương chính trị" (10/1930) là

  • A. Xác định đúng đắn khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp
  • B. Xác định đúng đắn giai cấp lãnh đạo.
  • C. Xác định đúng đắn nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam
  • D. Xác định đúng đắn mâu thuẫn trong xã hội Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON